PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ZAWODNICZEJ PZSS

Kogo dotyczy przedłużenie licencji zawodniczej?

Klubowiczów Klubu Strzeleckiego SILESIA GORILLAS, posiadających ważne licencje zawodnicze PZSS na rok bieżący i chcący je przedłużyć na rok następny.

Na początek – Portal PZSS!

1. Do portalu logujemy się poprzez stronę: https://portal.pzss.org.pl/.

2. Wchodzimy w zakładkę Licencje i patenty lub Wnioski – licencje zawodnicze i klikamy link „złóż wniosek”.

3. Klikamy „wniosek o przedłużenie licencji 2024 [P K S]”.

4. Wybieramy na jakie rodzaje broni chcemy dokonać przedłużenia oraz zaznaczamy oświadczenie o niekaralności
i klikamy „Złóż wniosek”.

Następnie – co dostarczyć do Klubu?

1. Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej -> POBIERZ.

Wnioski prosimy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym. Niekompletne, nieczytelne lub źle wypełnione wnioski nie będą przyjmowane.

2. Wpłatę w wysokości 70 PLN, którą należy wykonać przelewem na konto Stowarzyszenia
numer: 98 1140 2004 0000 3102 8100 1245.

W tytule przelewu należy wpisać: Imię Nazwisko, licencja zawodnicza rok 2024.

Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na adres: kontakt@silesia-gorillas.pl.

UWAGA: Nie należy samodzielnie wnosić opłaty za przedłużenie licencji na konto PZSS czy WZSS. Opłaty takie nie zostaną zaksięgowane.

Kiedy i gdzie mogę dostarczyć wymagane dokumenty?

Dokumenty można dostarczyć:

  1. Osobiście do biura strzelnicy Silesia Shotgun, w godzinach 12:00 – 20:00.
  2. Wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Klub Strzelecki SILESIA GORILLAS,

ul. Żelazna 15,

40-581 Katowice.

Jak wypełnić wniosek?

Wnioski mogą składać członkowie, którzy spełniają wymogi Regulaminu Licencji Zawodniczej czyli :

•  nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,

•  posiadają licencje zawodniczą na poprzedni rok,

•  startowali na zawodach ujętych w kalendarzu imprez WZSS lub PZSS,

•  mają odpowiednią minimalną liczbę startów czyli:

–  dla licencji w trzech dyscyplinach: 4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch

dyscyplinach,

–  dla licencji w dwóch dyscyplinach: 4 starty w jednej 2 starty w drugiej,

–  dla licencji w jednej dyscyplinie: 4 starty w tej dyscyplinie,

•  wnioski zawodników, którzy mają nieuregulowane składki członkowskie nie będą zatwierdzane!

•  Jako start liczone jest wzięcie udziału w danej konkurencji, np. jeśli uczestnicząc w jednych zawodach w konkurencji Psp, Pcz, Pst, Ksp i SM,  „zaliczone” są 3 starty w pistolecie, jeden w karabinie i jeden w strzelbie.

•  Starty liczone są od momentu przyznania licencji po raz pierwszy (miesiąc przyznania licencji podany jest w numerze licencji).

•  Starty w zawodach poza naszym klubem należy udokumentować kserokopią komunikatu z takich zawodów lub wskazaniem dokładnego adresu strony WWW z takim komunikatem.

•  Uzupełniamy numery patentu, licencji – pełne, nie tylko początek, ale wraz z miesiącem i rokiem wydania.

•  W kolumnie „Zawody w kalendarzu WZSS lub PZSS” wpisujemy skrót „WZSS” albo „PZSS” w zależności od rangi zawodów. Nie wpisujemy słowa “TAK”, itp.