WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA ROK 2023

Zachęcamy do zapoznania się z uchwaloną wysokością składek członkowskich, wpisowego na rok 2023.

Kwoty obowiązują od 1 stycznia 2023.